"Jouw innerlijke kracht is de bron waaruit je altijd kunt putten"

Aggression Replacement Training (ART)

emdr

Vrij vertaald: “anders doen dan met agressief gedrag reageren”.

De “Aggression Replacement Training” is ontwikkeld door Goldstein, Glick en Gibbs. Het is een totaal programma dat wetenschappelijk onderzocht en getoetst is.

Het programma bestaat uit 3 belangrijke componenten nl:

1. De sociale vaardigheidstraining (Goldsteintraining) waar nieuw sociaal gedrag wordt aangeleerd. Thema’s die aan bod komen zijn:

• Je beklagen
• Gevoelens van anderen begrijpen
• Iets bespreken
• Reageren op kwaadheid
• Uit het gevecht blijven
• Anderen helpen
• Omgaan met een beschuldiging
• Omgaan met groepsdruk
• Uiten van gevoelens
• Omgaan met mislukking

2. De boosheidscontrole training waar agressie wordt afgeleerd. Aan bod komen:

• ABC Schema
• Triggers en lichamelijke signalen
• Ontspanningstechnieken
• Geheugensteuntjes
• Vooruitdenken
• Cyclus van boosheid en gedrag
• Zelfevaluatie

3. De training moreel redeneren waar wordt geleerd minder egocentrisch te redeneren .
Binnen iedere bijeenkomst staat telkens één moreel dilemma centraal. Vragen worden gesteld over de situatie om onderzoek naar de cognitieve vervormingen te bevorderen.

De training vindt plaats binnen gestructureerde groepsbijeenkomsten. Er wordt gewerkt met videobeelden, rollenspellen en huiswerkopdrachten.

Het doel is om langs een natuurlijk traject voortgang te boeken om meer volwassen beslissingen te kunnen nemen in sociale situaties.


Kijk voor data in de agenda of meld u gelijk aan via het aanmeldformulier.