"Jouw innerlijke kracht is de bron waaruit je altijd kunt putten"

Cognitieve training

cognitieve training
Door een ongeluk, aandoening of ziekte kunt u problemen met het denken ervaren. Deze problemen worden ook wel cognitieve klachten of stoornissen genoemd. Men kan ook cognitieve klachten ervaren zonder dat hier een medische aandoening aan ten grondslag ligt.

Bij cognitieve klachten kan men onder andere denken aan:

  • Moeite hebben de draad van een gesprek vast te houden
  • Sneller geestelijk moe zijn
  • Het vergeten van afspraken
  • Minder goed kunnen plannen, enzovoorts.

Als cognitief trainer kan ik u helpen om te leren omgaan met deze problemen. U leert de gevolgen van uw ervaren problemen te compenseren, het doel is niet deze op te heffen. In de training worden strategieën aangeleerd die u vervolgens in uw dagelijks leven kan inzetten om minder last te ervaren van de gevolgen die cognitieve beperkingen met zich meedragen.
Doel is om de eigen zelfredzaamheid te vergroten.
Belangrijk daarbij is dat u thuis oefent en huiswerkopdrachten uitvoert. De begeleiding kan enkele sessies betreffen. Een sessie duurt ongeveer 45-60 minuten.

In de training wordt gewerkt met modules die wetenschappelijk onderzocht zijn op hun effectiviteit.

Na de intake en mogelijk een aanvullend (neuro)psychologisch onderzoek begint de cognitieve training.

Financiering van de training kan via de Zorgverzekeraars, WMO (individuele begeleiding) of PGB.

Als cognitief Trainer ben ik geregistreerd bij de VCRT (Vereniging Cognitief Revalidatie Therapeuten).
In het kader van de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is het klachtrecht geborgd.