"Jouw innerlijke kracht is de bron waaruit je altijd kunt putten"

CPSS: Chronisch Pijn Syndroom & Stress

cpss
Wat houdt de CPSS-methode in?
De CPSS-methode is een geïntegreerde aanpak middels het bio-psycho-sociale model. Dit model hanteert het multicausaal denken. Een model waarbij zowel biologische- als psychologische componenten gezien worden als factoren, die een ziekteproces meebepalen en dus voortdurend op elkaar inspelen en in interactie zijn met elkaar.

Volgens deze methode wordt er in 3 fasen gewerkt, namelijk:

  Fase 1 » traumaverwerking
  Fase 2 » reorganisatie binnenwereld
  Fase 3 » reorganisatie buitenwereld

Pijn overwinnen kan alleen als je veel aandacht besteedt aan de patronen van afgeleide pijn.

Doelstelling van de CPSS is dat u volwaardig kunt functioneren en uw kwaliteit van leven kunt verhogen.