"Jouw innerlijke kracht is de bron waaruit je altijd kunt putten"

EAV test (Electro Acupunctuur naar Voll)

Dr. Voll heeft in de jaren 50 een meetmethode ontwikkeld, die de energiehuishouding van het lichaam kan meten, van een tekort of teveel aan energie in het desbetreffende acupuntuurmeetpunt.
Met een speciaal meetinstrument wordt in het klassieke acupunctuurpunt de weerstand op handen en voeten gemeten.

Door de punten te meten krijgt je informatie over de energetische toestand van het desbetreffende orgaan.
Naargelang de ernst van de ziekte van het desbetreffende orgaan of orgaandeel verandert de weerstand.
Een gezond orgaan geeft een waarde tussen de 50 en 70, waarbij een stabiele meet waarde genoodzaakt is.
Bij een verstoord orgaan krijgt men een hoge of lage waarde, loopt de waarde terug (Zeigerabfall) dan zal er eerst naar dit betreffende orgaan gekeken moeten worden (acute energie verlies).

Mogelijkheden met de Electro acupunctuur naar Voll:

  • Vroege herkenning van ziektes.
  • Het vaststellen van ontstekingen of degeneratie processen.
  • Giftstoffen in het lichaam kunnen worden behandeld; vervolgschade, zoals blokkades worden zo vermeden.
  • Alle medicamenten, homeopathie, vitaminen, mineralen, kruiden en nosoden laten zich op verdraagzaamheid en dosering precies testen.
  • Allergieën kunnen getest en hun oorzaak vastgesteld worden.