"Jouw innerlijke kracht is de bron waaruit je altijd kunt putten"

Familieopstelling

familie
Familieopstelling is een vorm van psychotherapie welke is gebaseerd op de theorie van Bert Hellinger.
De werkwijze van Hellinger is een werkwijze van het zogenaamd systemisch werken.
Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands familiesysteem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen, en zo mogelijk weg te nemen.

Een opstelling kan ingezet worden als je telkens tegen bepaalde dingen aanloopt.
Enkele thema’s/situaties kunnen zijn:

» vaak geen liefde of blijheid voelen
» wantrouwen voelen naar mensen
» jezelf uitputten, jezelf wegcijferen
» geen nee kunnen zeggen, niet voor jezelf opkomen
» je niet kwetsbaar durven opstellen
» steeds op de verkeerde vrouw/man vallen
» ik voel me eenzaam
» geen beslissingen kunnen nemen

Hoe wordt er opgesteld?

Een opstelling is eigenlijk het neerzetten van een systeem in de ruimte d.m.v. personen die de leden/delen van het systeem vertegenwoordigen, representeren. Zo’n opstelling kan mensen diep raken. Wilt u hiermee kennis maken, in het voor- en najaar organiseer ik workshops.
Belangrijk om te weten is dat een opstelling niet alléén in een groep maar ook individueel kan plaatsvinden. Een individuele opstelling kan net zo krachtig werken als een opstelling in de groep.
Het principe en de werkwijze zijn vergelijkbaar.
Een éénmalig consult is meestal voldoende om weer beweging in je vraag of thema te creëren.