"Jouw innerlijke kracht is de bron waaruit je altijd kunt putten"

Kinder- en Jeugdtherapie

kinderen
Kinder- en jeugdtherapie is voor kinderen vanaf 4 tot 18 jaar. Als therapeut werk ik in mijn praktijk met kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de therapie richt ik mij op de binnen- en buitenwereld van het kind. Ik ga van de vaardigheden, kwaliteiten en hulpbronnen die het kind in zich heeft uit.

Ik bied hulp aan kinderen met:

Sociaal-emotionele problematiek: zoals faalangst, negatief zelfbeeld, angsten/fobieën, trauma’s, rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding, gevolgen van pesten, enz.
Psychosomatische problematiek: zoals buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is, enz.
Aangeleerde problematische gewoonten: zoals nagelbijten, duimzuigen, haar plukken, tandenknarsen, enz.
Gedragsproblematiek: zoals woedeaanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag, enz.
Ontwikkelingsproblematiek: zoals eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, leerproblemen.
Motorische problematiek: zoals slechte fijne en grove motoriek, slecht of onleesbaar handschrift, een onhandige en houterige motoriek, valt veel om enz.
Omgang met gestelde diagnose zoals ADD, ADHD, OCD, CD, Dyslexie, Dyscalculie enz.

Op gebied van psychodiagnostiek
Didactisch onderzoeken: spelling, lezen en rekenen
Screening en behandeling van dyslexie met FIK2

Ook voor huiswerkbegeleiding of coaching voor brugklassers.

Hoe werk ik

Na aanmelding via email of telefonisch, volgt een afspraak voor een intakegesprek met de ouders.
Voorafgaand aan de intake ontvangen de ouders een vragenlijstformulier. Bij de intake is het kind niet aanwezig. In de daaropvolgende sessies alleen met het kind, ga ik samen met het kind op zoek naar de oorzaak van het probleem, sporen we hulpbronnen op en bekijken we nieuwe mogelijkheden om met het probleem om te gaan.
Ik maak daarbij gebruik van gesprekstechnieken. Heel veel kinderen vinden het moeilijk om over hun gevoelens en angsten te praten en laten het op een andere manier zien. Daarom maak ik ook gebruik van spel, visualisaties, metaforen en verhalen, muziek, dans, teken- en knutselmateriaal.
Omdat elk kind anders is, is elke individuele behandeling dus verschillend. De interventies in de therapie passen bij het kind, de leeftijd en/of het specifieke probleem. Een sessie duurt een uur.
Na elke vijf bijeenkomsten wordt met de ouders de voortgang besproken.
Hoeveel sessies nodig zijn is afhankelijk van het verloop. Meestal kan worden volstaan met 8 tot 15 sessies.

Specialisatie en interventies technieken op het gebied van kinderen

» Spelobservatie & speltherapie
» Psychodiagnostiek en psychopathologie bij kinderen
» Orthopedagogiek, orthodidactiek en onderwijskunde
» Kinesiologie
» Sociaal vaardigheidstraining (Goldstein trainer)
» De GORDON Cursus
» Opstelling
» Pesten en therapeutisch vorming
» Schrijfdansdocent
» Docent Peuter-Kleuteryoga
» Mindfulness

Werkervaring

Jarenlange ervaring in de kinderopvang
Onderwijs: Regulier, NT2 en Cluster 4.5
Individuele coaching aan brugklasser

Tarieven

Kinderen vanaf 4 tot 12 jaar kost 50,- euro
Vanaf 13 jaar is het normaal tarief 75,- euro
Kinder- of jeugdhulp kan ook via het WMO of PGB (dit moet u zelf regelen).