"Jouw innerlijke kracht is de bron waaruit je altijd kunt putten"

Kinesiologie

bewegen
Kinesiologie betekent letterlijk: “de leer van bewegen” en is ontwikkeld door de Amerikaanse Chiropractor, George Goodheart DC.

Kinesiologie is een complementaire natuurgeneeswijze waarbij spiertesten en andere technieken worden gebruikt om blokkades en disbalansen op fysiek, biochemisch, emotioneel en energetisch niveau op te sporen en te balanceren.

Spieren worden getest door met de hand een lichte druk uit te oefenen op een spier nadat deze in een bepaalde stand is gezet. Wanneer de spier de druk niet kan weerstaan is er in het lichaam een blokkade. Met behulp van verschillende correctietechnieken kan de blokkade weer opgeheven worden.
Een oorzaak van een blokkade of onbalans is stress.

In de kinesiologie maken wij gebruik van de Gezondheidsdriehoek. Enkele voorbeelden zijn:
» Structuur (fysiek): een verkeerde stap maken, vertillen, eenzijdige werkhouding, uitglijden, etc.
» Bio-chemie (voeding en spijsvertering): slechte of ongeschikte voeding, luchtvervuiling, medicijnen, allergieën, hormonen, etc.
» Emotioneel (psyche, emoties, gedrag): spanningen, angsten, verdriet, sabotagegedrag, overtuigingen, etc.
» Een onbalans van één zijde beïnvloedt de andere zijde(n).

Een kinesioloog werkt volgens het educatieve model. Dat wil zeggen dat de gevonden onbalans(en) met de cliënt besproken wordt. De cliënt wordt bewust van haar/zijn situatie en krijgt hierdoor inzicht. In de meeste gevallen krijgt de cliënt oefeningen mee ter ondersteuning.

De kinesiologie consulten kunnen uit de volgende technieken bestaan:
Touch for Health
Touch For Health is een holistische kinesiologie methode die spiertesten gebruikt om te onderzoeken hoe de energie door het lichaam stroomt, waar deze blokkeert en hoe blokkades kunnen worden opgelost. Touch For Health is bedoeld om het lichaam in optimale conditie te brengen en te houden. Dat kan op vele manieren met behulp van: fysieke houdingsanalyse, voeding, emotionele stress reductie, acupressuur, reflexzones, activering van het lymfesysteem, Tibetaanse energie enz. Hierbij wordt steeds de nadruk gelegd op het bewustwordingsproces zodat blokkades niet opnieuw terugkeren.

Touch for Health met metaforen
De letterlijke betekenis van een metafoor is een overdrachtelijke, figuurlijke uitdrukking. John en Matthew Thie hebben voor ieder spier een uitdrukking ontdekt om de testpersoon meer inzicht te verschaffen in de achtergrond van zijn zwakke spieren.

Stress release
Wanneer een emotie of een gevoel te lang aanhoudt, vast gaat zitten of leven gaat bepalen, is het toepassen van stress release mogelijk een goede ondersteuning om de situatie te keren. Dit gebeurd met ESR ( emotionele stress release), oogrotatie en brein integratie, temporale tap.

Energetica
Energetica of Plexussen zijn anatomische gebieden in het lichaam waar zenuwbanen samenkomen en zich weer verdelen. Deze gebieden komen verrassend overeen met de locatie van chakra’s.

Centering
Eén van de belangrijke zaken die we iedere dag doen is opstaan en overeind blijven. Om dit voor elkaar te krijgen zijn we uitgerust met een uitgebreid centeringsysteem. Dit systeem ontstaat voor de geboorte, voordat ons lichaam vorm krijgt. Er wordt gewerkt met lichaamsbalans, cloacals, reflexen, spieren en voetsensoren.

Voeding en middelen testen
Uitgezochte voeding of middelen testen.

Voeding en visie
Een visie over hoe het zit het met koolhydraten, eiwitten, vetten, vocht, vitaminen en mineralen? Inzicht in teveel en tekorten.

Orthomoleculaire geneeskunde
Ortho (juiste/ goede) moleculen. Om ziekteprocessen te herstellen wordt er met behulp van orthomoleculair gekeken of de hoeveelheid basisvoeding en voedingssuppletie voldoende is.
Hierbij gebruik ik testdozen van de volgende merken: Bonusan, Orhtica, Vitals, Vitakruid, Sanopharm
Schüllser celzouten van Vita Reform
Bach remedies

Biokinetische oefeningen
Biokinetische oefeningen zijn passieve oefeningen, die gebruik maken van positie-ontspanning om kinetische weefsels te balanceren, die hypotoon of hypertoon zijn.

Werken met kristallen
Balanceren met de technieken uit Touch for Health waarbij bij de correctie gebruik wordt gemaakt van kristallen en edelstenen.

TAT, Transformerende Allergie Technieken
Hiermee kunnen allerhande allergieën en intoleranties worden behandeld.

GEMS
GEMS staat voor Goal, Element, Mode, Stack (Doel bepalen, 5 elementen testen, modes inzetten en stapelen in Pause Lock).

Kinesiologie is een energieversterkende methode, werkt preventief en curatief maar vervangt geen specialistenzorg.