"Jouw innerlijke kracht is de bron waaruit je altijd kunt putten"

schrijfdans
“Schrijfdans” beoogt een verbetering van de algehele lichamelijke en geestelijke conditie en het uitblijven van frustraties en verkramping.
De emotionele beleving komt in de schrijfdansbeweging tot uiting. Denken, doen en ervaren worden door klank en kleur op papier gezet. Het doel van de methode “Schrijfdans” is om met behulp van muziek, rijmpjes, spelletjes en fantasietekeningen een vloeiend en verbonden handschrift te krijgen. Het bewegen op muziek staat hierbij centraal. Het combineren van grof- en fijn motorische bewegingen in de lucht en later op papier is van groot belang. Door het symmetrisch uitvoeren van de bewegingen, wordt het evenwichtig functioneren van beide hersenhelften gestimuleerd, de zogenaamde lateralisatie.

Schrijfdans is geschikt voor kinderen vanaf 3 tot 12 jaar. De therapeutische werking van schrijfdans is dat kinderen hierdoor minder faalangstig worden en het bevordert hun fantasie.
Het is een goede ondersteuning voor kinderen met leer- en motorische achterstanden.
Als gecertificeerd schrijfdans-docent geef ik training aan kinderen en workshops aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Voorafgaand aan de training wordt of kan bij het kind eerst een fijne – en grove motoriektest afgenomen worden.

Bij CVA patiënten is schrijfdans ook een goede training.
De nadruk ligt meer bij fijne – grove motoriek, vingers oefeningen en het stimuleren van de lateralisatie om het aangedane gebied van de hersenen te stimuleren.

Impressie van schrijfdans in het onderwijs. Groep 2:
schrijfdansimpressie1schrijfdansimpressie2schrijfdansimpressie3